Lees hier over mijn aanbod

Weten wat Seniorencoach Limburg voor u kan betekenen?

Als seniorencoach help ik senioren en mantelzorgers die worstelen met vragen rondom thema’s bij het ouder worden om inzicht te krijgen zodat ze een betekenisvol leven kunnen leiden!

Vraag meer informatie aan via de contactpagina.

Aanbod

Coaching voor senioren en mantelzorgers

Seniorencoaching kan ingezet worden bij (levens)vragen en/of problemen die senioren of hun mantelzorgers kunnen ervaren in het proces van ouder worden.

Seniorencoaching kan ingezet worden bij (levens)vragen en/of problemen die senioren of hun mantelzorgers kunnen ervaren in het proces van ouder worden.

De seniorencoach begeleidt, ondersteunt en zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw persoonlijke kracht (op)nieuw in te zetten. Uw hulpvraag wordt besproken en gedachten worden geordend.

Dit alles met als doel meer inzicht, perspectief, vitaliteit en veerkracht te verkrijgen.

U kunt eigen regie houden of opnieuw verkrijgen om eigen keuzes en behoeften in te vullen.Dit alles draagt bij aan meer geluk in uw leven.

Ouderen blijven steeds vaker en langer in hun eigen huis wonen. Er zijn ook minder zorgvoorzieningen voorhanden.(sluiting verzorgingshuizen). Hierdoor kan het zijn dat steeds vaker en langer een beroep moet worden gedaan op de kinderen van de senior of andere mantelzorgers. Geen eenvoudige taak. Daarbij gaat ook steeds zwaarder wegen dat mantelzorgers overvraagd en overbelast kunnen raken.

Hoe gaat u als mantelzorger hiermee om? Hoe bewaakt u dat de draaglast niet groter wordt dan uw draagkracht? En hoe bewaakt u uw grenzen?

Hulp hierin krijgen van een seniorencoach kan uitkomst bieden. Denk hierbij aan netwerkactivatie, familiegesprekken of gesprekken met zorgverleners. Uw verhaal kunnen doen en samen naar oplossingen zoeken is zeer aan te raden. Zo kunt u naast uw zorgtaken ook ruimte blijven creëren voor uw persoonlijke leven en ontwikkeling.  Tijdens de gesprekken worden verschillende coaching werkvormen ingezet.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Online coaching voor senioren en mantelzorgers

De coaching zoals hierboven beschreven kan ook online worden ingezet. Kijk ook bij veelgestelde vragen. 

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Diensten voor professionals en bedrijven

Weten wat ik voor u kan betekenen ?

Zorgprofessionals staan onder druk en ook al zo lang! Lokale en regionale samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker als het gaat om preventie en goede zorg rondom de gezondheid en het welzijn van senioren. 

Een breed zorgaanbod, liefst lokaal, is gewenst (volgens kerndocument ‘De Toekomstvisie Huisartsenzorg’ 2022; LHV, NHG). Preventieve acties en interventies kunnen voorkomen dat er meer zorg nodig is. 

Ooit gedacht aan het inzetten van een seniorencoach voor uw cliënten/ patiënten?

Kunt u als huisarts,POHér,(wijk)verpleegkundige of werkende mantelzorger hulp gebruiken ? 

Seniorencoach Limburg kan u helpen met het breder in beeld brengen van de hulpvraag van de senior. Door middel van coaching en begeleiding (ook aan huis) waarbij welzijn,  eigen regie, vitaliteit en zelfredzaamheid centraal staan kan er een positieve bijdrage worden geleverd. (Institute for Positive Health).

Ook voor werkgevers kan de inzet van een seniorencoach lonen. De oudere werknemer kan vragen hebben over bijvoorbeeld het leven na zijn/haar pensionering of er kunnen onderwerpen spelen mbt vitaliteit of verminderde mentale en fysieke gezondheid. 

Ook kunt u hulp inroepen voor het begeleiden en coachen van uw werknemers die tevens mantelzorger zijn. Er kan worden bekeken hoe het netwerk van deze medewerker opnieuw in beeld gebracht kan worden om de mantelzorg taken te verlichten.

Ook voorlichting of een coachingstraject voor een groep senioren of mantelzorgers binnen uw organisatie behoort tot de mogelijkheden.

Diensten voor gemeenten

Seniorencoach Limburg denkt graag met u mee om uw grote wettelijke taak mede vorm te geven tot een bruikbare uitvoering binnen uw gemeente.

Seniorencoach Limburg denkt graag met u mee om uw grote wettelijke taak mede vorm te geven tot een bruikbare uitvoering binnen uw gemeente.

Wettelijk en beleidskader preventieve zorg voor ouderen:    Verantwoordelijkheid en invulling door gemeenten op het gebied van preventieve zorg voor ouderen is vastgelegd in artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid. Dit houdt onder andere  in dat gemeenten taken hebben gekregen met betrekking tot het ouderengezondheidsbeleid:

  • Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren (ouderenmonitor).
  • De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit.
  • Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.
  • Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid bij het invullen van deze taken.

Volgens de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moeten gemeenten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning aan huis hiervoor. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat o.a. om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

Weten wat ik voor u kan betekenen ?

Graag ga ik met u in gesprek om creatief en met elkaar te brainstormen, mindmappen maar bovenal te verbinden ! 

Hoe gaat het verder?

Laten we de handen ineenslaan !

meer weten hoe u hulp kunt krijgen ? Online of offline ?

Zorgen en gebrek aan vitaliteit en veerkracht ?

Blijf hier niet alleen mee rondlopen !