Seniorencoach Limburg

Seniorencoaching kan ingezet worden bij (levens)vragen en/of problemen die senioren kunnen ervaren in het proces van ouder worden.                   

De seniorencoach begeleidt, ondersteunt en zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw persoonlijke kracht (op)nieuw in te zetten,

Dit alles met als doel meer vitaliteit en veerkracht te verkrijgen.

U kunt eigen regie houden of opnieuw verkrijgen om eigen keuzes en behoeften in te vullen.

Dit alles draagt bij aan meer geluk in uw leven.

 

 

Ouderen blijven steeds vaker en langer in hun eigen huis wonen. Er zijn ook minder zorgvoorzieningen voorhanden.(sluiting verzorgingshuizen). Hierdoor kan het zijn dat steeds vaker en langer een beroep moet worden gedaan op de kinderen van de senior of andere mantelzorgers. Geen eenvoudige taak. Daarbij gaat ook steeds zwaarder wegen dat mantelzorgers overvraagd en overbelast kunnen raken.

Hoe gaat u als mantelzorger hiermee om? Hoe bewaakt u dat de draaglast niet groter wordt dan uw draagkracht? En hoe bewaakt u uw grenzen?

Hulp hierin krijgen van een seniorencoach kan uitkomst bieden. Uw verhaal kunnen doen en samen naar oplossingen zoeken is zeer aan te raden. Zo kunt u naast uw zorgtaken ook ruimte blijven creëren voor uw persoonlijke leven en ontwikkeling. 

Online coaching heeft een enorme boost gekregen tijdens de Coronacrisis. 

De manieren van online coachen kunnen verschillend zijn in de uitvoering ervan. Eerder werd veelal gewerkt met het delen van informatie en gesprekken via email contact en daar is nu ook het live internet contact aan toegevoegd.

Bij online coachen via email kan u door het schrijven, makkelijker gedachten ordenen, overdenken en terug lezen. Ook de reactie van de coach kan gelezen en herlezen worden.

Bij online coachen met videobellen kan er direct contact zijn met de coach net als bij een fysieke afspraak. Bovendien is er geen tijdverlies en zijn er geen kosten met betrekking tot heen en weer reizen.

Neem contact op voor meer informatie

Zorgprofessionals staan onder druk en ook al zo lang! Lokale en regionale samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker als het gaat om preventie en goede zorg rondom de gezondheid en het welzijn van senioren. 

Een breed zorgaanbod, liefst lokaal, is gewenst (volgens kerndocument ‘De Toekomstvisie Huisartsenzorg’ 2022; LHV, NHG). Preventieve acties en interventies kunnen voorkomen dat er meer zorg nodig is. 

Ooit gedacht aan het inzetten van een seniorencoach voor uw cliënten/ patiënten?

Kunt u als huisarts,POHér,(wijk)verpleegkundige of werkende mantelzorger hulp gebruiken ? 

Seniorencoach Limburg kan u helpen met het breder in beeld brengen van de hulpvraag van de senior. Door middel van coaching en begeleiding waarbij eigen regie, vitaliteit en zelfredzaamheid centraal staan kan er een positieve bijdrage worden geleverd. (Institute for Positive Health).

Ook voor werkgevers kan de inzet van een seniorencoach lonen. De oudere werknemer kan vragen hebben over bijvoorbeeld het leven na zijn/haar pensionering of er kunnen onderwerpen spelen mbt vitaliteit of verminderde mentale en fysieke gezondheid. 

Ook kunt u hulp inroepen voor het begeleiden en coachen van uw werknemers die tevens mantelzorger zijn. Er kan worden bekeken hoe het netwerk van deze medewerker opnieuw in beeld gebracht kan worden om de mantelzorg taken te verlichten.

Ook voorlichting of een coachingstraject voor een groep senioren of mantelzorgers binnen uw organisatie behoort tot de mogelijkheden.

Seniorencoach Limburg denkt graag met u mee om uw grote wettelijke taak mede vorm te geven tot een bruikbare uitvoering binnen uw gemeente.

Wettelijk en beleidskader preventieve zorg voor ouderen:    Verantwoordelijkheid en invulling door gemeenten op het gebied van preventieve zorg voor ouderen is vastgelegd in artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid. Dit houdt onder andere  in dat gemeenten taken hebben gekregen met betrekking tot het ouderengezondheidsbeleid:

  • Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren (ouderenmonitor).
  • De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit.
  • Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.
  • Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid bij het invullen van deze taken.

Volgens de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moeten gemeenten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning aan huis hiervoor. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat o.a. om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;

Online trainingen voor senioren en mantelzorgers zijn in ontwikkeling.

De trainingen zijn interactief en online te volgen met de mogelijkheid om op eigen tempo de training op een ander moment verder te volgen offline

Nadere informatie zal spoedig hier worden gedeeld.

OUDERDOM KOMT MET GEBREKEN!

Wie kent dit spreekwoord nu niet. En ja, we worden ouder als we het CBS moeten geloven.En gebreken krijgen we mogelijk ook, maar gelukkig is de gezondheidszorg enorm in kwaliteit gestegen en lijkt de zorg soms maakbaar.

Maar hoe zit het met uw mentale fitheid? Bent u vitaal? Kunt u het Leven echt leven zoals u zelf in gedachten had? Bent u de regisseur over uw leven?

Misschien heeft u veel moeite met alle veranderingen bij het ouder worden zoals baan verlies door pensionering en daarmee verlies van uw sociale netwerk, wat mogelijk gevoelens kan geven van zinloosheid en verlies van identiteit.

Of bent u aan het piekeren over uw gezondheid, uw woonsituatie, uw relatie met uw partner, kinderen en familie?

Heeft u weleens gevoelens van somberheid, eenzaamheid, verdriet door ziekte en/of verlies van dierbaren of zijn er gebeurtenissen uit het verleden die nog niet verwerkt zijn?

Waarom zou u hier in uw eentje mee willen blijven rondlopen? 

Veel gestelde vragen

Seniorencoaching kan ingezet worden bij (levens)vragen en/of problemen die senioren kunnen ervaren in het proces van ouder worden.                                                     

Het betreft vaak vragen rondom sociaal-emotionele thema’s zoals eenzaamheid; verdriet door ziekte en/of verlies van dierbaren; mentale en/of fysieke ongemakken en zingeving.

De seniorencoach begeleidt, ondersteunt en zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw persoonlijke kracht (op)nieuw in te zetten, op uw eigen manier en vanuit uw eigen waarden.

Dit alles met als doel meer vitaliteit en veerkracht te verkrijgen om een betekenisvolle invulling te geven aan uw leven en dat van uw naasten.

U leert zo ook uw persoonlijk welbevinden en uw mentale welzijn te vergroten.U kunt eigen regie houden of opnieuw verkrijgen om eigen keuzes en behoeften in te vullen.

Dit alles draagt bij aan meer geluk in uw leven.

Nog vragen of gewoon maar starten met een gratis gesprek ?  

Na het invullen van de contactpagina op deze site wordt u gebeld. Gevraagd zal worden of u online of offline (face to face) het coachtraject wilt inzetten.

LET OP : FACE TO FACE GESPREKKEN KUNNEN ALLEEN PLAATSVINDEN RONDOM DE GEMEENTE WEERT (LIMBURG) .

Het eerste kennismakingsgesprek is volledig vrijblijvend en kosteloos. In het gesprek kunt u zelf inschatten en bepalen of de seniorencoach Limburg bij u past. Indien dit zo is kunnen we bij een wederzijdse klik meteen overgaan tot de intake.

Tijdens deze intake bespreken we uw hulpvraag en wat u wilt bereiken binnen het traject. Afhankelijk hiervan wordt een inschatting gemaakt van het benodigde aantal gesprekken. De gesprekken worden om de twee à drie weken ingepland en duren gemiddeld een uur tot vijf kwartier.

Na het eerste kennismakingsgesprek begint het traject pas echt. 

In de gesprekken vindt u een luisterend oor. U kunt delen welke zorgen er zijn of u kunt ontdekken waar belemmeringen zijn in uw welbevinden door o.a. het inzetten van een handige tool van het Institute for Positive Health (Positieve Gezondheid). 

U ziet dan zelf op welke gebieden in uw leven er mogelijk knelpunten zijn. Ook wordt zo meer duidelijk welke problematiek u kunt en wilt bespreken. In de vervolggesprekken wordt dus de hulpvraag verder besproken door verdiepende vragen , het inzetten van methoden(werkvormen) en mogelijk (huiswerk)opdrachten. 

Aan het einde van het traject vindt er een eindgesprek plaats en een evaluatie. Hierin komen mogelijk vervolgacties voor u zelf aan bod en gaat u zien hoe u het geleerde kunt vasthouden. 

Het mooie van online coaching is dat u kunt werken aan uw hulpvraag op uw eigen tijd en in uw eigen tempo. Bovendien bent u in uw eigen, veilige en vertrouwde omgeving.

Ook is er geen tijdverlies en zijn er geen kosten met betrekking tot heen en weer reizen.

De manieren van online coachen kunnen verschillend zijn in de uitvoering ervan. Eerder werd veelal gewerkt met het delen van informatie en gesprekken via email contact en daar is nu ook het live internet contact aan toegevoegd.

Bij online coachen via email kan u door het schrijven, makkelijker gedachten en emoties ordenen, overdenken en terug lezen. U komt  tot betere inzichten en reflectie. Ook de reactie van de coach kan gelezen en herlezen worden.

Bij online coachen met videobellen kan er direct contact zijn met de coach net als bij een fysieke afspraak. De frequentie van gesprekken is meer dan bij face to face gesprekken namelijk 2 of 3 keer per week. Het traject loopt dan sneller omdat er al direct kleine stapjes kunnen worden gemaakt.

Nog een pluspunt bij online coaching is dat er makkelijk achtergrondinformatie zoals links van websites en vragenlijsten kunnen worden doorgestuurd ter verduidelijking.

Hoe bewaakt u dat de draaglast niet groter wordt dan uw draagkracht? En hoe bewaakt u uw grenzen?

Hulp hierin krijgen van een seniorencoach kan uitkomst bieden. Uw verhaal kunnen doen en samen naar oplossingen zoeken is zeer aan te raden. Zo kunt u naast uw zorgtaken ook ruimte blijven creëren voor uw persoonlijke leven en ontwikkeling. 

Seniorencoach Limburg kan u helpen met het breder in beeld brengen van de hulpvraag van de senior. Door middel van coaching en begeleiding waarbij eigen regie, vitaliteit en zelfredzaamheid centraal staan kan er een positieve bijdrage worden geleverd. (Institute for Positive Health).

Ook voor werkgevers kan de inzet van een seniorencoach lonen. De oudere werknemer kan vragen hebben over bijvoorbeeld het leven na zijn/haar pensionering of er kunnen onderwerpen spelen mbt vitaliteit of verminderde mentale en fysieke gezondheid. 

Ook kunt u hulp inroepen voor het begeleiden en coachen van uw werknemers die tevens mantelzorger zijn. Er kan worden bekeken hoe het netwerk van deze medewerker opnieuw in beeld gebracht kan worden om de mantelzorg taken te verlichten.

Seniorencoach Limburg denkt graag met u mee om uw grote wettelijke taak mede vorm te geven tot een bruikbare uitvoering binnen uw gemeente.

Bent u vitaal ?

Bent u de regisseur over uw leven ?

Heeft u moeite bij het ouder worden ?

Piekert u over uw gezondheid, woonsituatie, relatie met uw partner, kinderen en familie ?

Heeft u gevoelens van somberheid, eenzaamheid, verdriet ?

Waarom zou u hier in uw eentje mee willen blijven rondlopen ?